Digitaal samenwerken

2018-02-01T11:41:29+00:00

COA heeft als doel om eind 2018 in alle onderdelen van de organisatie de bedrijfsprocessen volledig en uitsluitend digitaal uit te voeren. Elk document dat men opmaakt, verzendt, opslaat en archiveert, is digitaal. Met alle (keten)partners, leveranciers en andere partijen wisselt COA digitaal gegevens en documenten uit. Bewoners hebben digitaal toegang [...]

Hart in Beweging

2018-02-01T11:39:56+00:00

Een mooi voorbeeld van branding is het project Hart in Beweging. Hart in Beweging is een vereniging die zich inzet voor mensen met een gezondheidsaandoening, zoals bijv. hart-en vaatpatienten. Om nieuwe deelnemers te werven moest de vereniging zich zichtbaar maken in de omgeving. Uit de Kunst! heeft het logo voor de organisatie ontworpen [...]

Wegwijzer Vastgoed voor asielopvang

2017-12-19T10:38:55+00:00

Onze klant COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) stond afgelopen jaar voor een grote opgave: het bieden van passende opvang aan een grote stroom asielzoekers. Om hiervoor geschikte locaties te vinden ging het COA in gesprek met gemeentes. Voor het COA ontwikkelde Uit de Kunst! een Wegwijzer Vastgoed voor asielopvang. [...]

Wijktafel ‘placemats’ Feijenoord

2018-06-27T13:36:44+00:00

Voor de gebiedscommissie Feijenoord ontwierp Uit de Kunst! placemats als ondersteunend materiaal voor de wijktafels in het gebied. Een wijktafel is een overleg tussen wijkbewoners uit een bepaalde woonwijk, vertegenwoordigers van de gemeente, politie (bijvoorbeeld de wijkagent), woningcoöperatie(s) en andere bij de wijk betrokken organisaties. Op een wijktafel kunnen allerlei onderwerpen [...]

campagne JongOpZuid

2018-02-01T10:32:27+00:00

In opdracht van de gemeente Rotterdam werkte Uit de Kunst! aan de poster- & flyercampagne JongopZuid. Rotterdam-Zuid kent een relatief jonge bevolking. Meer dan een kwart van de bewoners van Zuid, is jonger dan 23 jaar. De pijlers school, werk, wonen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dat 20 jaar bestrijkt, [...]

Flyer voor het nieuwe Benthemplein

2018-06-27T13:38:24+00:00

Binnenkort wordt het Benthemplein in Rotterdam Noord het eerste grootschalige waterplein van de wereld. aan. Het waterplein is een Rotterdamse innovatie om in tijden van hevige regenval droge voeten te houden en tegelijkertijd de stad aantrekkelijker te maken. Uit de Kunst! maakte in opdracht van Rotterdam Climate Initiative de flyer ter [...]